price iran glue » تولید کننده رزین
Заказать
  • شاخه های پلیمر: اولین قدم در زمینه صنعت پلاستیک توسط فردی به نام واسپاهیات انجام گرفت وی در تلاش بود ماده ای را به جای عاج فیل تهیه کند. وی توانست فرآیند تولید نیترات سلولز را زا سلولز ارائه کند. از نظر تولید کننده رزین در دهه 1970 پلیمرهای هادی...View More...